Tải Elcomsoft Blackberry Backup Explorer

Link Tải Elcomsoft Blackberry Backup Explorer chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Elcomsoft Blackberry Backup Explorer

Phân tích sao lưu BlackBerry thực sự dễ. Elcomsoft Blackberry Backup Explorer cung cấp truy cập pháp lý vào thông báo từng đc lưu trữ trong những bản sao lưu được tạo bởi bản Windows và Mac của ứng dụng này. Phần mềm này có thể xem trước những bản ghi cuộc gọi, lấy quyền truy cập vào email, SMS và MMS message và xem thông báo từng đc lưu trữ trên những thiết bị Blackberry.Với việc nền tảng Blackberry có số lượng người sử dụng rất cao trên thị trường ĐT khôn khéo, Blackberry Backup Explorer là tool vô giá cho những người chuyên nghiệp pháp lý, phân tích tội phạm, văn phòng chính phủ. Phiên bản Standard bị hạn chế chức năng đang được cung cấp như một sự thay thế cho người sử dụng doanh nghiệp.
Elcomsoft Blackberry Backup Explorer
Elcomsoft Blackberry Backup Explorer hoạt động cùng những bản sao lưu từng được mã hóa và mật khẩu bảo vệ, giúp bạn biết được mật khẩu gốc hay khôi phục mật khẩu quan trọng cùng Elcomsoft Phone Password Breaker. Cân nhắc những phương pháp bảo mật của nền tảng Blackberry, tạo và phân tích những bản sao lưu ngoại tuyến cùng Blackberry Backup Explorer là chọn lựa có thể làm được để lấy quyền truy cập vào dữ liệu người sử dụng đc lưu trữ trữ trong ĐT Blackberry.Phần mềm này sẽ cung cấp năng lực phân tích và xuất. Công cụ này có thể xuất thông báo từ một bản sao lưu Blackberry thành vô vàn định dạng file. Lúc xuất thành định dạng RTF, DOC, PDF, hay HTMKL, Blackberry Backup Explorer còn có năng lực tạo một bảng nội dung để điều hướng dễ hơn. Các file PDF được tạo bởi Blackberry Backup Explorer có thể mã hóa hay hạn chế truy cập cũng là 1 chọn lựa.


Link Tải Elcomsoft Blackberry Backup Explorer mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)