Tải Email Extractor Files

Link Tải Email Extractor Files chính thức:

Email Extractor Files 3.0 trích xuất chỗ ở thư điện tử từ file tài liệu như: DOC, DOCX, DOT, XLS, XLSX, PDF, TXT, RTF, PPT, PPTX, XML, HTML, ASP, PHP và tất cả những file khác.Phần mềm này hỗ trợ xác định những tiêu chí tìm và tự động xóa bỏ chỗ ở thư điện tử trùng lặp. Là cách nhanh nhất để trích xuất chỗ ở thư điện tử từ tất cả những file được giúp.Hỗ trợ lọc chỗ ở thư điện tử qua đấy bạn được phép xóa bỏ tất cả chỗ ở thư điện tử ko muốn.
Email Extractor Files

Chức năng chính:

- Trích xuất chỗ ở thư điện tử từ những file PDF và ko yêu cầu Acrobat.- Trích xuất chỗ ở thư điện tử từ những file MS Word (DOC, DOCX, DOT, DOTM, DOCM, DOTX, RTF, WPS, TXT).- Trích xuất chỗ ở thư điện tử từ những file Power Point (PPT, PPTX, POT, POTM, PPTM, POTX, PPSM, PPSX, PPS, PPAM, PPA).- Trích xuất chỗ ở thư điện tử từ những file Excel (XLS, XLSX, XLSM, XLTX, XLT, XLA).- Là cách tuyệt vời cho Marketing Online.- Có thể trích xuất nhiều file với một lúc.- Trích xuất chỗ ở thư điện tử từ những Folder.- Lưu những file sau khi trích xuất thành định dạng CSV, TXT để có thể mở được trong vô vàn loại cơ sở dữ liệu và Excel.

Yêu cầu hệ thống:

- .Net Framework 2.0.- Windows Vista, Windows XP, Windows 2003, Windows 2000.


Link Tải Email Extractor Files mới nhất: