Tải Email Spam Filter cho BlackBerry

Link Tải Email Spam Filter cho BlackBerry chính thức:


Email Spam Filter cho BlackBerry

Email Spam Filter hỗ trợ bạn xóa bỏ tất cả thư rác trong hộp thư junk email, hay đánh dấu thư từng đọc trực tiếp trên ĐT Blackberry của bạn.
Email Spam Filter cho BlackBerry
Các chức năng:
- Đánh dấu vàoBlacklist E-mail.- Đánh dấu là thư rác.- Xóa những thư điện tử trực tiếp từ thiết bị BlackBerry.- Quản lý bộ lọc thư rác ngay từ bên trong ứng dụng tn Email của bạn bằng việc sử dụngnút BlackBerry Menu.- Hỗ trợ sao lưu hay khôi phục.- Gigiết hại tất cả tài khoản email.- Hỗ trợ cho riêng tư và doanh nghiệp.


Link Tải Email Spam Filter cho BlackBerry mới nhất: