Tải EMC Retrospect Express HD

Link Tải EMC Retrospect Express HD chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


EMC Retrospect Express HD

Người sử dụng chỉ phân biệt tầm cần thiết của việc sao lưu khi bạn rất cần một bản sao mà thực tế bạn lại chưa có. Vậy nên, trước khi việc xảy ra cùng máy tính của mình, bạn phải sẵn sàng để tiếp đón nó. EMC Retrospect Express HD sẽ hỗ trợ bạn tạo những bản sao lưu thực sự dễ. Phần mềm này hoạt động như một wizard chạy qua toàn bộ các giai đoạn, đã bước một. Người sử dụng có thể chọn loại sao lưu, đặt lịch để tạo sao lưu tự động và chọn folder và những file bạn có ý định sao lưu. EMC Retrospect Express HD giúp sao lưu gia tăng, có nghĩa là chỉ những file từng được edit hoặc file mới mới được copy.Lúc bạn từng cấu hình EMC Retrospect Express HD cho lần sử dụng thứ nhất, bạn được phép thực hiện bản sao lưu thứ nhất. Điều này cũng hỗ trợ tạo điểm khôi phục hệ thống, một yếu tố căn bản để khôi phục hệ thống trong trường hợp gặp việc.
EMC Retrospect Express HD
Ưu điểm:
Rất dễ sử dụng
Hỗ trợ tự động sao lưu những bản copy
Hỗ trợ sao lưu gia tăng
Nhược điểm:
Không có chọn lựa cấu hình mở rộng.


Link Tải EMC Retrospect Express HD mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)