Tải EmproNetUsgAlert

Link Tải EmproNetUsgAlert chính thức:


EmproNetUsgAlert - Thông báo dùng Internet vượt mức có hạn

Nếu như bạn đăng kí một đùm Internet ko có hạn, bạn được phép sử dụng băng thông chắc chắn tự do dễ chịu. Nhưng, trong trường hợp bạn chỉ đăng kí một băng thông có hạn, việc quản lí băng thông để ko sử dụng vượt mức là điều quan trọng. EmproNetUsgAlert, một ứng dụng giúp bạn có thể gigiết hại việc sử dụng băng thông và thông tin cho bạn khi bạn sử dụng vượt mức cho phép.Giao diện chính của chương trình gồm có những tùy chọn như là Quota Type giúp bạn gigiết hại lưu lượng theo ngày, theo tháng, Traffic (upload & downloads, upload, download), Unit (theo GB hay MB), Allowance (nhập vào tổng dung lượng cho phép). Phần alert nhập vào % lưu lượng sử dụng sẽ hiện lên thông tin và thời gian thông tin sẽ lặp chạy lặp lại để nhắc nhở bạn. Lúc hoàn tất nhấn Apply.Lúc lượng băng thông bạn sử dụng để đến có hạn, bạn sẽ được thông tin màu đỏ ở góc dưới bên phải MH.
EmproNetUsgAlert


Link Tải EmproNetUsgAlert mới nhất: