Tải EMS SQL Query cho SQL Server

Link Tải EMS SQL Query cho SQL Server chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


EMS SQL Query for SQL Server

EMS SQL Query for SQL Server là 1 ứng dụng dễ dàng, giúp bạn nhanh lẹ xây dựng những truy vấn SQL vào cơ sở dữ liệu Microsoft SQL. Với EMS SQL Query for SQL Server bạn được phép xây dựng hình ảnh và edit trực tiếp từ một giấy tờ truy vấn có sẵn.

Giao diện đồ họa thân thiện hỗ trợ bạn truy cập cùng cơ sởdữ liệu, những bảng chọn, thiết lập cáctiêu chí chọn lựa......Bạn có thể làm việccùng những truy vấn với một lúc, edit những truy vấn, xem kết quảthực hiện trong nhiều chế độ và thực hiện ngẫu nhiên hoạt động khác mà bạn có ý định cùng những truy vấn cơ sở dữ liệu.
Vài chức năng chính của EMS SQL Query for SQL Server:Hỗ trợ cho Microsoft SQL Server 7, 2000 và 2005
Hoạt động đồng thời cùng một vài truy vấn trong cửa sổ riêng
Đăng ký cơ sở dữ liệu để làm việc cùng những cơ sở dữ liệu khi cần.
Nhiều truy cập cơ sở dữ liệu
Cú pháp nổi trội "quick code" và bàn phím mẫu để edit giấy tờ nhanh hơn.
Tạo ra những biểu đồ từ những truy vấn
Hỗ trợ những dữ liệu UNICODE
Thực hiện truy vấn ko đồng bộ.


Link Tải EMS SQL Query cho SQL Server mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)