Tải Encrypt PDF to Restrict Edit Print Copy

Link Tải Encrypt PDF to Restrict Edit Print Copy chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Encrypt PDF to Restrict Edit Print Copy

Bảo vệ file Pdf bằng việc mã hóa chúng cùng thuật toán mã hóa 128 bit thực sự mạnh mẽ. Phần mềm này sẽ ngăn bớt việc edit, xóa bỏ in PDF, chặn copy nội dung, ko cho phép điền form, thêm mật khẩu mở file bằng sử dụng bảo vệ RC4 và AES.Donwload miễn phí tool mã hóa này để bảo vệ theo nhóm những file PDF, ngăn bớt edit Pdf, xóa bỏ in ấn, chặn copy nội dung, ko cho phép điền form, ko cho phép thêm lời bình, trích xuất hay thêm chữ ký,... Người sử dụng có thể đặt mật khẩu ưa thích để bảo vệ dữ liệu. Công cụ này giúp mã hóa RC4 128 bit và AES 128 bit. Mã hóa dữ liệu sẽ bảo đảm là chỉ những người nhận rất mới có thể mở dữ liệu, do vậy tool này sẽ bảo vệ quyền cá nhân bằng việc hạn chế nó cùng mật khẩu người sở hữu. Chỉ những người sử dụng có mật khẩu mới có thể mở và xem nội dung của dữ liệu.

Vài chức năng chính:Có chứa một chỉ bảo sử dụng được tích hợp sẵn
Rất dễ sử dụng và ko yêu cầu bất cứ kỹ năng kỹ thuật nào khác
Tương thích cùng tất cả những hệ điều hành Windows
Hỗ trợ thuật toán mã hóa RC4 và AES ở cấp độ 128 bit
Người sử dụng có thể bảo vệ theo nhóm những file PDF chỉ cùng một lần kích.


Link Tải Encrypt PDF to Restrict Edit Print Copy mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)