Tải Encrypting Safe

Link Tải Encrypting Safe chính thức:


Encrypting Safe

Encrypting Safe là ứng dụng Java được tạo ra đặcbiệt để hỗ trợ bạn giữ note của mình an toàn trước những người khácbằng việc sử dụng những thuật toán mã hóa đối xứng Encrypting Decrypting. Nói cách khác, Encrypting Safe là 1 phần mềm mã hóa giấy tờ dễ dàng, dễ sử dụng.