Tải English Chinese Dictionary cho Android

Link Tải English Chinese Dictionary cho Android chính thức:


English Chinese Dictionary cho Android - Từ điển Anh - Trung

Bạn dễ có thể tham khảo trên 50.000 từ cùng từ điển Anh - Trung Quốc (Từ điển offline) và MP3, 150,000 từ điển Anh - Anh (Từ điển offline). Nhất là là bạn được phép tìm một từ trong đôi từ điển Anh hay Trung Quốc (đôi trong một).Bạn có thể dễ tham khảo 2.500 câu tiếng Anh đàm thoại và phát âm cho mỗi câu.Chủ đề 1: Ăn
Chủ đề 2: Bưu điện
Chủ đề 3: Cảm ơn, xin lỗi
Chủ đề 4: Xin chào
Chủ đề 5: Chúc mừng
English Chinese Dictionary cho Android
English Chinese Dictionary cho Android


Link Tải English Chinese Dictionary cho Android mới nhất: