Tải English Test Lite cho iOS

Link Tải English Test Lite cho iOS chính thức:


English Test Lite cho iOS - Luyên tiếng Anh qua các bài test cho iPhone

Kiểm tra trình độ tiếng Anh mọi lúc khắp nơi cùng cùng English Test Lite cho iOS.
English Test Lite hỗ trợ cải thiện vốn ngữ pháp và từ vựng.Ứng dụng gồm có hàng ngản câu hỏi từ cơ sở dữ liệu câu hỏi (yêu cầu truy cập Internet); giữ điểm số sẽ hỗ trợ bạn ghi nhớ câu trả lời và học tiếng Anh nhanh hơn.Phiên bản Lite có hạn 10 câu hỏi mỗi phần thi.
Minh Lộc


Link Tải English Test Lite cho iOS mới nhất: