Tải Epson Perfection 4180 Photo OS X

Link Tải Epson Perfection 4180 Photo OS X chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Epson Perfection 4180 Photo OS X

Nên bảo đảm máy scan chưa truy cập đến máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ1. Nâng cấp từ bản trước/cài đặt một bản mới
- Làm theo những bước chỉ bảo cài đặt
- Nối máy scan xuất hiện máy tính2. Gỡ bỏ
Vào phần cài đặt máy scan chọn Uninstall