Tải Epson Perfection V700 Photo cho Mac

Link Tải Epson Perfection V700 Photo cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Epson Perfection V700 Photo cho Mac

Nên bảo đảm máy scan chưa truy cập đến máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏNâng cấp từ bản trước/cài đặt một bản mới
Làm theo những bước chỉ bảo cài đặt
Nối máy scan xuất hiện máy tính
Gỡ bỏ
Vào phần cài đặt máy scan chọn Uninstall