Tải ePub to PDF Converter cho Mac

Link Tải ePub to PDF Converter cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


ePub to PDF Converter cho Mac

ePub to PDF Converter là bản của Digital Editions Converter dành cho hệ điều hành Mac.Nó giúp bạn chuyển đổi Digital Editions ePub ebook thành PDF. Người sử dụng có thể xem ebook cùng định dạng PDF trên PC, Kindle/Sony ereader hay những thiết bị khác.
ePub to PDF Converter
Các chức năng chính:
• Phải một cú click chuột là có thể chuyển đổi.• Chuyển đổi DRM ePub ebook thành tệp PDF sử dụng trên Mac, Windows, ebook ereader
Yêu cầu hệ thống:
- Mac OSX 10.6 hay cao hơn.


Link Tải ePub to PDF Converter cho Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)