Tải ErrorZilla Mod

Link Tải ErrorZilla Mod chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


ErrorZilla Mod

Website yêu thích của bạn gặp việc không thể truy cập? Thay vì nhấn F5 nạp lại trang liên tiếp, bạn được phép thử qua ErrorZilla - addon cho vào vài chọn lựa kỳ thú cho những website không thể truy cập vào thời điểm hiện tại. Các chọn lựa đấy gồm Thử lại (Try Again), truy cập trang lưu trước trên Google (Google Cache), Coralize, Wayback, v.v..