Tải esDictionaries cho iOS

Link Tải esDictionaries cho iOS chính thức:

esDictionaries là bản di động của những bộ từ điển được tích hợp bên trong phần mềm học tập phổ biến trên PC PC.
Từ điển esDictionaries gồm có

Anh-Việt: khoảng 300.000 từ trong mọi lĩnh vực như y tế, sinh học, vật lý, hóa học... gồm có tất cả những từ đồng nghĩa.
Anh-Anh: hơn 200.000 từ.
Việt-Anh: là 1 từ điển nổi bật được tạo ra bởi những từ điển Anh-Việt, trong đấy có hơn 160.000 từ.
Dùng Word: giải thích về một vài từ nổi bật trong tiếng Anh.
Từ đồng nghĩa và trái nghĩa: gồm có 15.000 từ được đồng bộ cùng từ điển Anh-Việt.
Tiền tố: gồm có 242 tiền tố phổ biến
Hậu tố: gồm có 119 hậu tố phổ biến
Âm thanh và hơn 2.000 hình ảnh.
esDictionaries cho iOS
esDictionaries cho iOS
esDictionaries cho iOS


Link Tải esDictionaries cho iOS mới nhất: