Tải EstateBlog

Link Tải EstateBlog chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)

EstateBlog là 1 mẫu blogger miễn phí cùng 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, sidebar bên phải, nhiều địa điểm để bạn đặt tiện ích, gồm có những biểu tượng đánh dấu mạng cộng đồng và những trình đơn thả xuống. Mẫu này hợp cùng đề tài bất động sản.

Các chức năng chính:

Tùy chọn quản trị bảng điều khiển V3: khiến nó dễ tùy biến trang web của bạn
Dùng tối đa chiều rộng trang
Đặc trưng trượt - hiển thị nội dung: để hiển thị nội dung bài hay edit từ bảng điều khiển
Sẵn sàng cho những biểu ngữ quảng cáo
Logo PSD: dễ dàng chỉ edit những giấy tờ bằng Photoshop
Biểu tượng đánh dấu trang mạng cộng đồng
Bài viết phổ biến trong sidebar cùng thumbnail
Biểu tượng cộng đồng, dễ để edit bằng bảng điều khiển tùy chọn
Màu sắc: màu lá cây và cam
EstateBlog


Link Tải EstateBlog mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)