Tải EvJO Photo-Image Resizer 2.1

Link Tải EvJO Photo-Image Resizer 2.1 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


EvJO Photo-Image Resizer 2.1

Với EvJO Photo-Image Resizer (EPR), người sử dụng có thể chuyển đổi nhiều định dạng hình ảnh kỹ thuật số khác nhau, nhiều kích cỡ khác nhau một cách nhanh lẹ.