Tải ExcelFIX

Link Tải ExcelFIX chính thức:


ExcelFIX - Khôi phục lại các tệp Excel

ExcelFIX là ứng dụng phục hồi Microsoft Excel được tạo ra để khôi phục lại những tệp bị hỏng hay bị hư hỏng mà không thể mở được. Công cụ sửa chữa tệp Excel sẽ khôi phục lại file Excel bị hư hỏng trên Microsoft Excel 95, 97, 2000, XP, 2003 và 2007 một cách dễ chỉ trong một số phút.ExcelFIX phục hồi biểu đồ, hình ảnh, những công thức, comment, những nhóm và đề cương. ExcelFIX hoạt động tốt trên Microsoft Excel 95, 97, 2000, 2002 (XP), 2003, 2007 và 2010. ExcelFIX tool phục hồi tài liệu Excel được đánh giá cao nhất trên thị trường.
ExcelFIX


Link Tải ExcelFIX mới nhất: