Tải Exchange Server Repair Toolbox

Link Tải Exchange Server Repair Toolbox chính thức:

Exchange Server Repair Toolbox là tool để khôi phục thông báo từ những cơ sở dữ liệu Microsoft Exchange Server bị hư hại. Phần mềm này có thể đọc những file *.EDB và *.STM và lưu thông báo vào trong những file Microsoft Outlook PST riêng biệt.
Exchange Server Repair Toolbox

Chức năng:

- Khôi phục cơ sở dữ liệu cho Microsoft Exchange Server 2000, 2003, 2007, 2010.- Fix lỗi và khôi phục cơ sở dữ liệu Exchange.- Giao diện dễ dàng, dễ sử dụng.- Xuất dữ liệu từng khôi phục ra file Microsoft Outlook PST .- Xuất dữ liệu ra file MSG riêng biệt.- Lựa chọn khôi phục tài khoản mail.- Hỗ trợ cơ sở dữ liệu có dung lượng lớn.- Khôi phục danh bạ liên lạc, tn, lịch, thử thách, nhật ký giải quyết,…- Xem trước dữ liệu từng khôi phục.

Yêu cầu hệ thống:

- Cài đặt AutoCAD.- Hệ điều hành: Windows 98 trở lên.- CPU: 233 MHz.- HDD: 2 MB.- Video: VGA (640 x 480).- RAM: 128 MB.


Link Tải Exchange Server Repair Toolbox mới nhất: