Tải EXEmp3

Link Tải EXEmp3 chính thức:

Tải về máy (431,2 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


EXEmp3

Bạn có bài nhạc MP3, định gửi cho một người bạn tuy nhiên ko biết họ có chương trình để nghe ko ? Rất dễ dàng chương trình này hỗ trợ bạn chuyễn file nhạc MP3 này thành file thi hành có đuôi .exe, khi được tạo ra người ta có thể nghe mà ko cần 1 chương trình phụ trợ nào...