Tải Exif Pilot

Link Tải Exif Pilot chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Exif Pilot

Exif Pilot 4.3 là ứng dụng edit EXIF, nó giúp bạn xem những dữ liệu dạng EXIF, EXIF GPS và PTC, biên tập, tạo những file dạng EXIF và EIXF GPS, xuất , nhập thành hay từ những định dạng XML ,xuất , nhập thành hay từ những file MS Excel,xuất , nhập thành hay từ file text định dạng CSV,năng lực chọn những nhãn trong việc trích xuất.
Tổng hợp