Tải EXIF Viewer

Link Tải EXIF Viewer chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


EXIF Viewer

Bạn sẽ có được đánh giá đầy đủ và toàn diện hơn của tool tiện dụng này nếu bạn nên đối mặt cùng những hình ảnh kỹ thuật số. Vì sao? Bởi giờ đây bạn có được được tool tiện dụng nhất để quản lý chúng qua những thông báo mở rộng.
Bất kỳ hình ảnh kỹ thuật số nào cũng có những thông báo mở rộng, ví như miêu tả ảnh, mẫu, định hướng, độc quyền, Flash, người sử dụng nhận xét,... và chúng ko hiển thị cùng người xem bình thường. Những chỉ số này chỉ cần thể xử lý được bằng ứng dụng EXIF Viewer. Phần mềm này sẽ hỗ trợ bạn lọc, chuyển hay copy những hình ảnh theo lý lịch dữ liệu của hình ảnh. In ra danh bạ của những hình ảnh từng được tạo ngang. Hoặc chọn những hình ảnh cùng một vài thông báo. Hoặc bạn cũng có thể tạo một thông báo .xls hay .htm nơi những hình ảnh được cung cấp cùng thông báo mở rộng (EXIF).Để xem thông báo mở rộng của một hình ảnh, đi ứng dụng này. Chọn folder được yêu cầu trong danh bạ folder ở bên trái của giao diện. Một danh bạ những file có trong folder này sẽ được hiển thị trong bảng chỉnh, cùng những chỉ số lý lịch dữ liệu được sắp xếp theo hàng. Dựa vào những chỉ số này, bạn được phép lọc những hình ảnh và tạo thông báo và tạo thông báo mở rộng cho mỗi hình ảnh.


Link Tải EXIF Viewer mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)