Tải ezColor Lite cho iOS

Link Tải ezColor Lite cho iOS chính thức:

ezColor Lite cho iOS – tool thay đổi màu ảnh tự động chỉ bằng một số cú chạm.Với ezColor Lite, người sử dụng ko cần điều chỉnh chính xác màu sắc trên đã pixel; bản miễn phí giúp kích thước ảnh tối đa 300K (640x480).

Chức năng:

Highlight ảnh bằng việc chuyển đổi thành grayscale và trả lại màu ảnh mới
Thay đổi màu ngẫu nhiên
Dùng mask nhưng nhưng cùng chọn màu
Chia sẻ ảnh qua Twitter, Email
Undo/Redo ko có hạn
Bao gồm video chỉ bảo
Minh Lộc


Link Tải ezColor Lite cho iOS mới nhất: