Tải F-Secure Rescue CD cho Linux

Link Tải F-Secure Rescue CD cho Linux chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


F-Secure Rescue CD cho Linux

F-SecureRescue CD là đĩa Live CD từ Knoppix và sử dụng NTFS-3G để đọc/ghinhững phân vùng NTFS. Nó giúp việc quét trên những ổ đĩa USB; giúp những phân vùng FAT,NTFS. F-Secure Rescue CD có thể cập nhật những file definition khi máytính có truy cập Internet hay cập nhật thủ công bằng ổ USB.Lúc download, giải nén được file iso. Từ file iso này, có thể ghi ra đĩa CD cùng Active ISO Burne.


Link Tải F-Secure Rescue CD cho Linux mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)