Tải F-Spot 0.7.1 cho Linux

Link Tải F-Spot 0.7.1 cho Linux chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


F-Spot 0.7.1 cho Linux

F-Spot là trình quản lý hình ảnh mặc định hiện tại của Ubuntu, F-Spot là 1 trong các ứng dụng quản lý album hình ảnh tốt. Vài người thích nó, một vài người lại ghét, tuy nhiên mọi người đều đồng ý: nó có theo mặc định. F-Spot giúp bạn sắp xếp hình ảnh, tải lên những mạng cộng đồng, edit ở mức căn bản và thậm chí là cho phép mở rộng.


Link Tải F-Spot 0.7.1 cho Linux mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)