Tải F2 ImageResizer 1.82

Link Tải F2 ImageResizer 1.82 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


F2 ImageResizer 1.82

F2 ImageResizer là phần mềm bé và dễ dàng giúp bạn thay đổi kích thước và chuyển đổi hình ảnh của bạn chỉ cùng một nút nhấn. Chương trình giúp giải quyết đa luồng hỗ trợ bạn giải quyết một vài lượng lớn hình ảnh cùng tốc độ cao. Bạn có thể điều chỉnh một số chỉ số của hình ảnh khi chuyển đổi để hợp cùng yêu cầu của bạn.
(theo Softpedia)


Link Tải F2 ImageResizer 1.82 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)