Tải File Monster

Link Tải File Monster chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


File Monster

File Monster - Lúc bạn delete file sử dụng những phương pháp thông thường, bạn từng để lại mọi thông báo ảnh hưởng xuất hiện file đấy mà người khác có thể truy cập được!
File Monster delete chắc chắn file khỏi hệ thống của bạn - ghi trên những thông báo.

File Monster delete chắc chắn những file khỏi hệ thống của bạn - ghi trên những thông báo trong file do đấy chúng không thể được lấy lại. Lý do mà thông báo vẫn có khi bạn delete file bằng phương pháp thông hay là bởi vì những phương pháp thông hay chỉ báo cho hệ thống ko phân biệt file ấy đang tồn tại nữa, tuy nhiên thông báo vẫn chưa được xóa. Kết quả là 1 người ngẫu nhiên cùng một ít kiến thức về máy tính cũng có thể dễ lấy được thông báo mà bạn nghĩ là từng delete chúng.

Để bảo đảm sự cá nhân của bạn, File Monster cũng ghi trên tên file gốc cùng 1 tên bất kỳ và nó thay đổi ngày tạo ra của file. Hơn thế nữa, nó thậm chí có thể delete những file ẩn không thích, file hệ thống và những file chỉ đọc.


Link Tải File Monster mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)