Tải File Replication Monitor

Link Tải File Replication Monitor chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


File Replication Monitor

File Replication Monitor 3.4.11.4 là 1 tool tiện ích để tự động sao lưu thời điểm thực, tái tạo và đồng bộ hóa những file và sổ chỗ ở.
Bạn có thể sử dụng File Replication Monitor để sao lưu dữ liệu vào thời điểm thực ngay khi những file được thay đổi hay tựa vào một lịch căn bản, phân phát những file đến những folder khác nhau từ một nguồn, gửi thông tin về file mới bằng thư điện tử đến người nhận tựa vào danh bạ thư điện tử và những file chuyển đổi được bảo mật trên LAN, WAN, Internet và e-mail.


Link Tải File Replication Monitor mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)