Tải FileHopper cho Android

Link Tải FileHopper cho Android chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

FileHopper cho Android là cách dễ dàng nhất để lưu trữ và share những file. Thả một tệp tin vào FileHopper và truy cập nó trên thiết bị di động, máy tính bàn và ngẫu nhiên trình duyệt web nào từ máy chủ lưu trữ đám mây an toàn của ứng dụng. Chia sẻ file chưa bao giờ dễ dàng hơn. Khoe những hình ảnh, làm việc ở nhà, giữ cho thông báo riêng tư được an toàn. Giờ đây, bạn còn có năng lực sao lưu lịch sử cuộc gọi và tn SMS.Dùng bản miễn phí để kiểm nghiệm. Nếu như muốn, người sử dụng có thể nâng cấp lên bản Premium chỉ cùng $19.99 một năm để mở khóa thêm những chức năng tốt nhất.
FileHopper cho Android
FileHopper cho Android
FileHopper cho Android

Miễn phí:

Xem, lưu trữ và edit những file.
Dùng chức năng auto-save để tự động sao lưu những hình ảnh mới. Không còn tốn dung lượng lưu trữ nữa.
Đồng bộ và share những file FileHopper từ thiết bị di động tớ máy tính bằng phần mềm trên desktop.
Bao gồm 2GB dung lượng lưu trữ đám mây: Giải phóng bộ nhớ quý báu trên ĐT.

Premium:

Đăng tải những file và ảnh, xem chúng đồng bộ trên tất cả những thiết bị.
Sao lưu và phục hồi danh bạ, lịch sử cuộc gọi và tn SMS.
Nâng cấp Premium để nhận 5GB dung lượng lưu trữ trên đám mây.
Đánh dấu những file và ảnh làm ưa thích để truy cập nhanah hơn, thậm chí ở cả khu vực chưa có internet.
Tạo dữ liệu giấy tờ mới và theo dõi chúng tự động tải lên và đồng bộ qua FileHopper.
Mở khóa thêm những chọn lựa về dung lượng: 10, 50 hoặc thậm chí là 250GB, càng nhiều thì càng nên trả ít để cạnh tranh cùng những ứng dụng như Dropbox.
Truy cập 24/7/365 giúp trực tiếp.
Dùng sao lưu danh bạ của FileHopper sẽ bảo đảm là bạn luôn có bản sao lưu của danh bạ, tn và cuộc gọi. Phải bảo đảm là bản sao lưu từng được tạo và khi ĐT hay máy tính bảng bị mất, trộm hay chết, bạn vẫn còn thể phục hồi những thông báo cần thiết thành thiết bị mới.
Do những file đc lưu trữ trên đám mây, chúng sẽ luôn an toàn, ngay cả khi ĐT gặp việc. Đương nhiên, FileHopper làm việc cùng tất cả những loại file, hỗ trợ nó biến thành hoàn hảo cùng những loại ảnh, video, nhạc, ghi chú, dữ liệu công việc,...


Link Tải FileHopper cho Android mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)