Tải FileMatrix 8.0.5

Link Tải FileMatrix 8.0.5 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


FileMatrix 8.0.5

Bạn hoặc sử dụng chương trình Windows Explore tích hợp sẵn trong Windows XP để quản lý những folder và những file tài liệu có trong máy tính, nhưng bạn vẫn chưa thoả mãn cùng những chức năng còn hạn chế của nó và đang còn tìm một phần mềm khác để thay thế? FileMatrix sẽ là 1 sự chọn lựa đáng giá của bạn.
Chương trình tương tự Total Commander cùng giao diện rất đẹp giúp nhiều Skin khác nhau, giúp bạn xem, đi và edit những file, những folder trong PC. Nhất là khi bạn nhấp vào một tệp tin, FileMatrix sẽ tự chọn một chương trình thích hợp có trong PC để đi chúng, bạn cũng có thể gọi nhanh những ứng dụng của Windows đươc tích hợp trong nút Tools của chương trình như Sites, System Admin, System Tools, System program...
Theo Thanh niên


Link Tải FileMatrix 8.0.5 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)