Tải FileMorph Server

Link Tải FileMorph Server chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


FileMorph Server

FileMorph Server là phần mềm chuyển đổi dữ liệu. FileMorph Server có thể được sử dụng để chuyển đổi bất cứ file có thể in ra nào thành định dạng ảnh như TIFF, JPEG,... gồm có cả việc tạo dữ liệu PDF từ file gốc. Bạn có thể chuyển đổi những file bảng tình Excel, dữ liệu Word, trang web, trình chiếu Powerpoint thành file ảnh mà ko nên mở phần mềm gốc.Với FileMorph, bạn được phép tự động hóa các giai đoạn chuyển đổi bằng những sổ chỗ ở quản lý FileMorph đối cùng dữ liệu. Do FileMorph hoạt động giông như bất cứ máy in nào khác, bất cứ phần mềm nào có thể in đều có thể hỗ trợ bạn có được file PDF hay file ảnh trên PC thay cho giấy. FileMorph từ công nghệ Black Ice Printer Driver từng được tối ưu hóa, tập trung vào những tool chuyển đổi giấy tờ.
Các định dạng đầu ra được giúp.PDF
.TIF
.JPG
.BMP
.GIF
.PNG
.PCX Zsoft PCX Format
.DCX INTEL DCX Format
.CAL CALS Format
.RAW
.TMP IBM MMR IOCA Group 3
.XML
.HTML
- Chuyển đổi bất cứ file nào thành định dạng ảnh: Với FileMorph, bạn được phép lấy bất cứ dữ liệu nào, ví như dữ liệu Word, bảng tính Excel, trình chiếu Powerpoint, hay trang web và biến chúng thành một tệp tin ảnh. FileMorph giúp chắc chắn bất cứ định dạng ảnh nào, gồm có TIFF, JPEG, PDF, và PNG.- Nhiều chọn lựa in: FileMorph cài đặt một máy in ảo lên máy tính của bạn. Điều này giúp bạn in bất cứ dữ liệu nào trực tiếp đến máy in FileMorph và cho ra file ảnh thành một sổ chỗ ở bạn muốn. Bạn cũng có thể sử dụng giao diện thân thiện của phần mềm này để tìm và chuyển đổi những dữ liệu.


Link Tải FileMorph Server mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)