Tải FilExile

Link Tải FilExile chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


FilExile - Chuyên gia xoá những file không xoá được

Windows File Protection là 1 chế độ trong hệ điều hành Windows nhằm ngăn bớt việc xoá những file hệ thống từ người sử dụng và phần mềm của hãng thứ ba, nhưng một vài Virus từng lợi dụng vào điều đó để “ăn bám” vào hệ thống mà những phần mềm diệt virus dù có tìm ra cũng k thể triệt tiêu được, lúc này FilExile sẽ trợ giúp bạn.

FilExile là 1 phần mềm hỗ trợ bạn xoá những file hệ thống có đuôi file như dll, ocx, và sys. Bạn chỉ việc đi phần mềm, Browse xuất hiện file có ý định xoá sau đấy đánh dấu chọn vào phần Enable Logging tận cùng nhấn Delete để hoàn tất.
FilExile


Link Tải FilExile mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)