Tải Final Fantasy XIV: A Realm Reborn

Link Tải Final Fantasy XIV: A Realm Reborn chính thức:

Tải về máy (106,8 MB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)