Tải Find Differences cho Android

Link Tải Find Differences cho Android chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Find Differences cho Android - Game tìm điểm khác nhau của ảnh

Find Differences là 1 game tìm điểm khác nhau của 2 hình ảnh trên Android.Thử thách của bạn cực kỳ dễ dàng, so sánh 2 hình ảnh được đưa ra và tìm ra 5 điểm khác nhau giữa chúng. Lúc tìm được điểm khác nhau, bạn phải chạm nhẹ vào điểm đấy hay khoanh tròn chúng lại là được. Nếu như trong các giai đoạn chơi mà bạn "bí" thì có thể nhờ xuất hiện gợi ý, nhưng, thời gian chơi sẽ bị thu hẹp lại.Đây là 1 game giải trí cao và miễn phí hoàn toàn, cùng hình ảnh tốt nhất để bạn chơi trên PC bảng hay máy ĐT của mình.


Link Tải Find Differences cho Android mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)