Tải FindReplaceExcel

Link Tải FindReplaceExcel chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


FindReplaceExcel

FindReplaceExcel là 1 tool hỗ trợ bạn tìm hay thay thế những tệp Excel. Có thể tìm trong phạm vi những bảng tính, nhiều ổ đĩa và Folder.
FindReplaceExcel

Dưới đây là 1 vài chức năng chính của "FindReplaceExcel":

- Thực hiện tìm và thay thế giấy tờ nhanh lẹ.- Tìm worksheets and workbooks.- Sao lưu bảng tính trước khi thay thế ô.- Tìm và thay thế hàng loạt theo hàng hay cột.- Tìm những số hay những chuỗi trong những ô EXCEL.- Tìm bằng những giá trị, công thức và những comments.- Tìm/thay thế bằng việc kết hợp một phần hay toàn bộ giấy tờ.- Tìm tất cả những thiết bị lưu trữ gắn liền cùng hệ thống của bạn, gồm có cả ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng, ổ đĩa CDDVD ROM, và ổ đĩa mạng.- Hiển thị những thuộc tính tệp bằng việc nhấp nên tệp kết quả.- Tìm nhiều Folder và ổ đĩa.- Xem file.- Kết quả tìm có thể được in hay lưu vào một tệp để phân tích.


Link Tải FindReplaceExcel mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)