Tải Firefox Environment Backup Extension

Link Tải Firefox Environment Backup Extension chính thức:


Firefox Environment Backup Extension

Viết tắt là FEBE, addon này có năng lực saolưu những add-on mà bạn đang sử dụng thành file .xpi để có thể đồng bộ giữatrình duyệt ở nhà và ở văn phòng của bạn. Không chỉ add-on mà ứng dụngnày còn làm việc cùng cả theme, bookmark, những thiết lập, mật khẩu vàcookie nữa. Lúc cài đặt xong, chỉ có một cú nhấp chuột là bạn cóthể lên kế hoạch tự động sao lưu.
FEBE


Link Tải Firefox Environment Backup Extension mới nhất: