Tải Flash video download

Link Tải Flash video download chính thức:

Flash video download là phần mềm mạnh mẽ và nhanh nhất để lưu ngẫu nhiên loại video flash được xem. Hỗ trợ những website như YouTube.com, Myspace.com, Google video, Metacafe.com và hàng ngàn những trang web khác.
Flash video download

Chức năng:

• Hỗ trợ những phong cách của file FLV gồm video On2 vp6 FLV, H.263,H.264 video FLV và audio FLV.• Hỗ trợ những trang web YouTube, Google video, Myspace và hàng ngàn trang web khác.• Giao diện người sử dụng dễ sử dụng.

Yêu cầu tối thiểu:

• Intel Pentium III/500 MHz.• RAM 64MB (khuyến cáo 128 MB)• Ổ cứng trống: 20 MB.


Link Tải Flash video download mới nhất: