Tải FlexiServer Productivity & Attendance Software

Link Tải FlexiServer Productivity & Attendance Software chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


FlexiServer Productivity & Attendance Software

FlexiServer là 1 phần mềm doanh nghiệp, hỗ trợ bạn theo dõi thời gian làm việc của nhân viên và việc làm máy tính. Nó có giúp bạn kiểm tra giờ làm việc, nghỉ ngơi và thời gian nhân viên nghỉ ốm một cách dễ. Chương trình cũng cho phép kiểm tra việc sử dụng máy tính để quản lý chất lượng, bảo mật và sự tuân thủ chính sách.
Các chức năng• Tự động ghi lại thời gian nhân viên ở nhà
• Tự động tìm ra thời gian nghỉ và nhàn rỗi khi nhân viên có mặt làm việc
• Cho phép nhập vào giờ thủ công bằng biểu mẫu web
• Cung cấp chế độ cá nhân cho nhân viên khi họ làm xong thử thách riêng tư
• Có thể chụp ảnh MH và lưu trữ lại trong khoảng thời gian 5 phút
• Hiển thị trạng thái online của tất cả những thành viên nhóm
• Kiểm ta MH thời gian thực trong việc bảo đảm chất lượng
• Kiểm tra thư điện tử được gửi của những nhân viên
• Tạo những thông báo
• Không yêu cầu phần cứng hay server chuyên dụng, FlexiServer có thể đi trên PC của nhà quản lý hay HR.
• Làm việc phía sau tường lửa và router.
• Có thể được sử dụng qua Internet hay mạng nội bộ.


Link Tải FlexiServer Productivity & Attendance Software mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)