Tải Fling FTP Sync or Upload Software

Link Tải Fling FTP Sync or Upload Software chính thức:

Tải về máy (311,2 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


Fling FTP Sync or Upload Software

Fling là 1 phần mềm FTP dễ sử dụng, cho phép tự động hóa việc upload và truyền tải file và những Folder. Fling có thể tự động tìm ra và upload những thay đổi lên website, duy trì những tài liệu đc lưu trữ trên một Folder mạng nào đó, giữ đồng bộ những thông báo bằng việc tự động tìm ra sự thay đổi, quản lý sự truyền tải file xuất hiện nhiều đích, tự động backup những th mục bằng việc mirror những nội dung bên trong của kể theo khoảng thời gian được thiết lập.
Các chức năng chính• Truyền tải dữ liệu bằng FTP
• Hỗ trợ FTP an toàn bằng SSL (FTPS)
• Hỗ trợ truyền tải file cục bộ qua mạng nội bộ LAN
• Upload file tự động khi có thay đổi nào đấy hay sau một khoảng thời gian thiết lập trước
• Cho phép upload thủ công những file bằng việc chọn "Fling Upload" từ menu chuột nên bên trong Windows Explorer
• Thiết lập nhiều Folder để upload nhiều đích của chúng
• Giống như một dịch vụ; Fling tiếp tục tự động truyền tải file khi log off
• Dễ sử dụng cho những hoạt động hàng ngày
• Có thể được tích hợp hay liên kết từ những chương trình khác bằng những đối số dòng lệnh để tạo những hệ thống upload tự động.
• Có thể import và export danh bạ tài khoản (bản Plus)


Link Tải Fling FTP Sync or Upload Software mới nhất:

Tải về máy (311,2 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)