Tải Flip4Mac Windows Media Components cho QuickTime

Link Tải Flip4Mac Windows Media Components cho QuickTime chính thức:


Flip4Mac Windows Media Components for QuickTime - Hỗ trợ chơi nhạc cho Mac

Với tiện ích Flip4Mac Windows Media Components for QuickTime, người sử dụng có thể chơi những file định dạng .wma và .wmv trực tiếp trên QuickTime Player, và những file Windows Media trên trình duyệt Internet...Flip4Mac WMV Components giúp người sử dụng xuất, nhập những file playlist, những fle Windows Media video và audio trên hệ điều hành Mac, ngoài ra còn tương thích cùng những ứng dụng QuickTime khác như QuickTime Player, Final Cut Pro...
vorrent (theo Telestream)


Link Tải Flip4Mac Windows Media Components cho QuickTime mới nhất: