Tải FMS File Analyzer

Link Tải FMS File Analyzer chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


FMS File Analyzer

File Analyzer là phần mềm quản lý dung lượng ổ cứng thực sự mạnh mẽ và linh hoạt cho Windows. Tìm ra folder nào có dung lượng cao nhất, loại file nào là nhiều nhất, hiển thị những file cùng ngày truy cập gần nhất hay ghi ngày trên ổ cứng.Với những bảng 3D, người sử dụng có thể dễ theo dõi hiện trạng sử dụng đĩa và kích cỡ của tất cả những folder, gồm có những folder phụ. Theo dõi những bảng, người sử dụng có thể tìm ra và sắp xếp những file cùng với định dạng file, kích cỡ file hay những file có với “độ tuổi” và xuất chúng thành file.
FMS File Analyzer
Các chức năng chính:
Rất dễ sử dụng, giống cùng Windows Explorer
Phân tích loại file: Hiển thị kích cỡ file, loại file và săp xếp chúng theo dạng từng chia
Phân tích dung lượng ổ cứng: Hiển thị kích cỡ folder, hiện trạng sử dụng đĩa
Xuất dữ liệu thành file XML, HTML, Excel, CSV, Text.


Link Tải FMS File Analyzer mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)