Tải Folder Security Personal

Link Tải Folder Security Personal chính thức:


Folder Security Personal - Phần mềm ẩn và khóa Folder

Folder Security Personal là ứng dụng giúp bạn làm ẩn và khoá những Folder và file. Bạn có thể chọn để ẩn chúng hay hạn chế truy nhập cùng điều kiện chỉ đọc (không thể sửa chữa), ngăn ngừa những thay đổi hay xoá bởi những người sử dụng khác hay những chương trình khác. Folder Security Personal có thể khoá hay thiết lập chỉ đọc trên ổ cứng, đĩa mềm, CD ROM, ổ USB và những thiết bị lưu trữ rời khác.Folder Security Personal làm việc cùng tất cả những phân vùng lưu trữ như FAT/FAT32/NTFS. Có năng lực âm thầm thêm nội dung vào trong Folder ẩn, bảo vệ những Folder nổi bật trên PC (My Documents, Send To….) và đặt mật khẩu. Chức năng thêm trong chương trình là có thể sửa và ngăn ngừa những âm mưu định thay đổi Internet Explorer, vô hiệu hoá registry editor (registry editor thực sự cần thiết trong Hệ điều hành Windows), share file qua NetHood.
Folder Security Personal
Theo tổng hợp


Link Tải Folder Security Personal mới nhất: