Tải Foldr Monitr

Link Tải Foldr Monitr chính thức:

Tải về máy (290,7 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Foldr Monitr

Xem hình ảnh trên thư viện hình Flickr của bạn được phép gặp nhiều khốn khó, đặc biệt cùng những ảnh dung lượng lớn nếu đường truyền internet nhà bạn chậm. Bạn có thể xử lý chuyện này cùng Foldr Monitr. Công cụ này có thể theo dõi Folder hình và tự động tải hình lên tài khoản Flickr của bạn.


Foldr Monitr tải hình ảnh lên Flickr; bạn phải xác định Folder cụ thể
(cả Folder con) và nó làm phần việc còn lại.


Link Tải Foldr Monitr mới nhất:

Tải về máy (290,7 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)