Tải Font Sleuth cho Mac

Link Tải Font Sleuth cho Mac chính thức:


Font Sleuth cho Mac - Ứng dụng quản lý font

Font Sleuth - là 1 chương trình tiện ích bé gọn, hỗ trợ người sử dụng dễ tìm được những loại font chữ mà họ đang cần...Ngoài ra, chương trình có thể phân loại font theo những tiêu chí riêng của người sử dụng, hỗ trợ người sử dụng gigiết hại được những loại font nào từng được hay chưa được cài đặt trong hệ thống tựa vào danh bạ WYSIWYG. Dùng như một chương trình duyệt font, người sử dụng có thể nhanh lẹ và dễ xem được những thông báo thuôc tính của font: cỡ chữ, màu hiện thị, căn lề...Tạo slide trình chiếu font cùng đầy đủ những thuộc tính có thể tùy chỉnh được như: cỡ, màu, căn lề...


Link Tải Font Sleuth cho Mac mới nhất: