Tải Foxit PhantomPDF Education

Link Tải Foxit PhantomPDF Education chính thức:

Foxit PhantomPDF Education là bản PhantomPDF dành cho học sinh, sinh viên. Foxit PhantomPDF Education là chương trình edit PDF đa năng cho sinh viên và những cơ sở giáo dục, hỗ trợ tạo, edit, nhận xét, tổ chức, chuyển đổi, scan/OCR, ký tài liệu PDF và điền mẫu. PhantomPDF mới nhất được tích hợp thêm công nghệ ConnectedPDF (chỉ giúp học sinh, sinh viên và trường học).Foxit Software là hãng nổi tiếng cùng những phần mềm đọc và edit PDF, có thể nói xuất hiện những SP tiêu biểu như Foxit Reader - phần mềm xem PDF miễn phí trên PC, đối thủ cạnh tranh chính của Adobe Reader, hoặc PhantomPDF - phần mềm biên tập PDF. PhantomPDF có 3 bản chính là PhantomPDF BusinessPhantomPDF Standard và đây là bản PhantomPDF Education dành cho giáo dục.
PhantomPDF - phần mềm biên tập PDF đa năng

Xem, tạo, biên tập, tổ chức, ký, scan và OCR.
Xuất PDF ra giấy tờ, PDF/A/E/X...
Phối hợp và share.
Ký, bảo mật tài liệu PDF.
Giao diện phần mềm Foxit PhantomPDF Education

Chức năng chính của Foxit PhantomPDF Education

ConnectedPDF - Kiểm soát nội dung: tạo giấy tờ ConnectedPDF, quản lý những bản và theo dõi sự thay đổi.
PDF Editor: edit nội dung, mục tiêu, định dạng và bố cục.
PDF Creator: tạo PDF, biểu mẫu, portfolio và convert PDF to Office.
Phối hợp và share: chú thích, share và phối hợp giải quyết PDF.
Tổ chức: quản lý trang, so sánh và tìm.
Scan và OCR: scan ảnh thành PDF, OCR PDF và edit tài liệu PDF từng scan.
Bảo mật và ký: mã hóa, đóng dấu và ký điện tử.


Link Tải Foxit PhantomPDF Education mới nhất: