Tải Foxreal MTS/M2TS Converter cho Mac

Link Tải Foxreal MTS/M2TS Converter cho Mac chính thức:


Foxreal MTS/M2TS Converter cho Mac

Foxreal MTS/M2TS Converter cho Mac được xem như là chương trình chuyển mã hoàn hảo AVCHD thành ProRes, hỗ trợ bạn dễ chuyển đổi,chuyển mã 1080p/1080i/720p AVCHD, AVCHD Lite, AVCCAM, máy quay Panasonic, Sony, Canon, JVC AVCHD thành định dạng Apple ProRes để edit trong Final Cut Pro.Mac MTS/M2TS Converter giúp 1080p/1080i/720p AVCHD video để chuyển đổi ngẫu nhiên video phổ biến khác, chả hạn như AVCHD để DVCPRO HD 1080p25/30, AVCHD thành DVCPRO HD 1080i50/60, AVCHD thành DVCPRO HD 720p50/60, AVCHD để 1080i50/60 HDV, AVCHD thành 1080p24/25/30 HDV, AVCHD thành 720p24/25/30/50/60 HDV, AVCHD thành DV / DVCPRO - NTSC, AVCHD thành DCVPRO - PAL, AVCHD thành PAL-DV, DVCPRO50 - PAL / NTSC, AVCHD thành MP4, AVCHD thành MOV, AVCHD xuất hiện MPG, AVCHD xuất hiện VOB, AVCHD xuất hiện MKV...Bên cạnh việc chuyển đổi AVCHD MTS/M2TS/M2T video hay Blu-ray .m2ts movie vào FCP , FCE, After Effect, Avid, iMovie , Adobe Premiere, iTunes, iDVD để edit hay ghi đĩa, bạn được phép đặt và chơi MTS/m2ts video trên iPhone, iPad 3, iPod Touch, Droid X , Motorola Xoom, Motorola Atrix, PSP, Samsung Galaxy S, Galaxy Tab, WDTV Live, Xbox 360, Apple TV, PPT, PS3, Popcorn Hour, TViX, QuickTime , Nexus S, HTC EVO 4G, HTC Desire HD, Droid Bionic, HTC Droid Incredible, 70/101 Archos...Bạn cũng có thể edit video MTS/M2TS HD bằng việc sử dụng những tính năng edit AVCHD Mac, chả hạn như cắt, xén, cắt, trộn, thêm watermark, deinterlacing, thay thế âm thanh, điều chỉnh âm lượng...
Foxreal MTS/M2TS Converter cho Mac


Link Tải Foxreal MTS/M2TS Converter cho Mac mới nhất: