Tải FoxTab cho Firefox

Link Tải FoxTab cho Firefox chính thức:

Tải về máy (688,1 KB)


FoxTab for Firefox

FoxTab mang đến cho trình duyệt của bạn vẻđẹp của kiểu 3D. Được hiển thị dưới dạng 3D, phần mềm này hỗ trợ bạnnhanh lẹ truy cập và những trang web ưa thích được sắp xếp giống nhưnhững viên gạch trên một bức tường thẳng đứng. Bạn có thể thay đổi kíchthước của bảng FoxTab, cấu hình thumbnail hoặc chuyển đổi giữa những dạngxem trước.
FoxTab for Firefox


Link Tải FoxTab cho Firefox mới nhất:

Tải về máy (688,1 KB)