Tải FoxTrot Professional Search & Server cho Mac

Link Tải FoxTrot Professional Search & Server cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


FoxTrot Professional Search & Server cho Mac

FoxTrot Professional Search là giải pháp tìm nội dung mạnh mẽ, cung cấp những tool quan trọng cho việc tìm trực tiếp trong những file PDF, HTML, word, thư điện tử và media, lý lịch dữ liệu. Người sử dụng có thể quản lý nhiều bộ sưu tập từng được gắn thông số và cập nhật thông số tìm thời gian mà ko cần chạy ứng dụng.
Các chức năng chính:Đa danh mục của kết quả ảnh hưởng
Hiển thị trước và hiển thị đầy đủ dữ liệu, cùng tìm mức độ dữ liệu thứ 2
Đa bộ sưu tập từng gắn thông số và cập nhật thời gian mà ko cần chạy ứng dụng
Phiên bản 2.5 có năng lực thực hiện cao hơn, mở rộng sắp xếp Timeline và share những thông số.
Phiên bản mới này có:
Nâng cấp giao diện người sử dụng:
Nhớ thứ tự hiển thị của những mục, và mục nào bị lỗi từ tìm trước
Nhớ thao tác tìm từ lần tìm trước.
Cập nhật phần mềm
FoxTrot sẽ sử dụng công nghệ Sparkle khi cập nhật phần mềm


Link Tải FoxTrot Professional Search & Server cho Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)