Tải Free Dict: German Hungarian cho Android

Link Tải Free Dict: German Hungarian cho Android chính thức:

Free Dict: German Hungarian là ứng dụng từ điển offline miễn phí được sử dụng để dịch từ tiếng Đức thành tiếng Hungary và ngược lại. Lúc khởi động ứng dụng lần thứ nhất, database sẽ được tải và lưu trữ trên thẻ SD.
Free Dict: German Hungarian cho Android

Chức năng:

- Phiên âm bằng giọng kể (bản 1.6 trở lên).- Tìm nhanh khi gõ.- Hơn 130,000 cặp biên dịch.- Xem chi tiết về những cụm từ ngày chạm lên những từ.- Nhập giọng nói.- Tích hợp Google translate.- Tích hợp tool tìm (bản 1.6 trở lên).- Di chuyển qua toàn bộ từ điển.- Chạm vào từ để xem thông báo chi tiết, xem bản dịch.- Gồm nhiều màu nền khác nhau.


Link Tải Free Dict: German Hungarian cho Android mới nhất: