Tải Free Internet Eraser 2.3

Link Tải Free Internet Eraser 2.3 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Free Internet Eraser 2.3

Tính năng dọn sạch cookie giúp bạn ấn định cookie giữ lại, để bạn ko nên delete nhầm những cookie đăng nhập cần thiết. Thêm vào đấy bạn được phép thay đổi những đường dẫn của những Folder hệ thống cache, Cookies, History, Favorites,…) và tùy biến tiêu đề Internet Explorer (IE). Free Internet Eraser giúp bạn delete toàn bộ bộ nhớ đệm, cookies, history, những đường dẫn từng ghé qua, dữ liệu trong mẫu tự điền, những mật khẩu từng lưu lại, những tệp index.dat của trình duyệt, với tệp đệm của Windows, những Folder tạm, danh bạ những lệnh Run, danh bạ tìm, dấu vế mở, lưu...
Theo tổng hợp


Link Tải Free Internet Eraser 2.3 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)